ΔΙΠΛΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΛΩΝ (Αθηνα)

banner-dog-765x100
Loading Events
  • This event has passed.

ΔΙΠΛΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΛΩΝ (Αθηνα)

Εκθέσεις Μορφολογίας Σκύλων

Σκοπός και διαχωρισμός των εννοιών Έκθεση Μορφολογίας και καλλιστεία σκύλων
Οι Εκθέσεις Μορφολογίας Σκύλων δεν είναι «Καλλιστεία»! Οι σκύλοι δεν κρίνονται σύμφωνα με τα «γούστα» κάποιας κριτικής επιτροπής, αλλά κρίνονται από Κριτές Μορφολογίας, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί μετά από μακροχρόνιες & επιστημονικής βάσης (ανατομία, κινησιολογία) διαδικασίες εκπαίδευσης & θεωρητικών & πρακτικών εξετάσεων, που ισχύουν ίδια στις χώρες που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της «Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας – F.C.I.». Οι σκύλοι στις Εκθέσεις Μορφολογίας, κρίνονται με βάση το μορφολογικό τους πρότυπο, όπως αυτό ορίζεται από τον σχετικό Όμιλο Φυλής της χώρας καταγωγής της. Η σωστή Μορφολογία είναι σημαντικότατος παράγοντας -ειδικά στις Φυλές Εργασίας- που υποστηρίζει την σωστή & ελεύθερη κίνηση, καθώς & την αντοχή & απόδοση του κάθε σκύλου.  Σκοπός των Εκθέσεων είναι η επιλογή των καταλληλότερων δειγμάτων κάθε Φυλής (υγιή, τυπικά μορφολογικά & με ισορροπημένο χαρακτήρα), ώστε με την επιλεκτική αναπαραγωγή να επιτυγχάνεται η διατήρηση, ανάπτυξη & βελτίωση των Φυλών των Καθαρόαιμων Σκύλων.

Διαδικασία και διεξαγωγή στην Ελλάδα

Οι Εκθέσεις Μορφολογίας Σκύλων στην Ελλάδα, διοργανώνονται από τον Κυνολογικό Όμιλο Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.), ο οποίος είναι Σωματείο μη Κερδοσκοπικό, Ομόσπονδο Μέλος της F.C.I. &  μόνος αρμόδιος στη χώρα μας για την καταγραφή των Καθαρόαιμων Φυλών Σκύλων & την έκδοση Γενεαλογικού Χάρτη (Pedigree) που έχει διεθνή αναγνώριση & ισχύ. Εκθέσεις Μορφολογίας διοργανώνονται επίσης & από τους αναγνωρισμένος από τον Κ.Ο.Θ. Ομίλους Φυλής & Τοπικού χαρακτήρα. Όλες οι Εκθέσεις διέπονται από τους Κανονισμούς που ορίζει ο Κ.Ο.Θ. & η F.C.I., διακρίνονται δε σε Εθνικές ή Διεθνείς & αντίστοιχα απονέμονται Πιστοποιητικά προς ανάδειξη Πρωταθλητών Ελλάδος ή Διεθνών.

Date

07/04/2016

Time

00:00 - 17:00
Event Tags
, ,

Location

Αθήνα, Greece

Organizer

Website:
http://www.dogpark.gr

Share this Event

banners-pet-diy-100x600-olapet.gr
banner-adoption-100x600-deksi-banner-olapet.gr